El Morya – Mistrz Mentor Ducha


El Morya – Mistrz Mentor Ducha

Mistrz, Czohan (przywódca) Pierwszego Promienia emanującego Szafirowo Niebieskim Światłem, które przejawia Wolę Bożą, Boską Moc Tworzenia i Potęgę Niebios. Stoi również na czele szóstego poziomu w Hierarchii Siódmego Promienia, gdzie odpowiada za podtrzymywanie niższych poziomów, koordynuje wszystkie prace na tych poziomach oraz projekty odnowienia planety Ziemi. Mistrz El Morya znany jest jako Mistrz Hierofant, który odpowiada za misteryjne ceremonie inicjacyjne.

Ryc. Mistrz Mahatma El Morya 

El Morya

El Morya

Założyciel i szef Rady Darjeeling – Rady Wielkiego Białego Bractwa, która jest jednostką Boskiej Hierarchii Duchowej. W jej debatach biorą udział m.in. Mistrz Indradeva, Mistrzyni Durga Ma (Matka Boska), Mitra, Mistrz Surya i Wielki Boski Przewodnik (Mahadeva). Zadaniem rady jest doprowadzenie do rozpowszechniania Nauk Wniebowstąpionych Mistrzów, pomoc ludziom w ich rozwoju i samodoskonaleniu. Wspólnie z wieloma ludźmi służą sprawie wypełnienia woli Boga, która ma się przejawić na ziemi. Był Duchowym Nauczycielem osób tworzących Towarzystwo Teozoficzne w 1875 roku. 

W latach 20-30 -tych XX wieku Wniebowstąpiony Władca El Morya nauczał Nikołaja i Elenę Roerich, przez których przekazywał swoje idee i nauki. W 1958 roku El Morya przywołał m.in. Marka Prophet do wykonywania niewielkiej misji. Zaowocowało to założeniem The Summit Lighthouse w Waszyngtonie, znanej w Polsce bardziej pod nazwą ruchu Fioletowego Płomienia. El Morya przedstawia się jako Dusza dążąca ku Miłości w roli Obrońcy, Nauczyciela i Przykładu.

Jego niezwykłe oddanie Boskiemu słowu i sprawie objawia się i wibruje przez pokolenia, a niektóre wcielenia wybitnych osób odzwierciedlają wpływ jego Duszy na Ziemię i ludzkość:

* Himaćala Maharaja – starożytny, znany z Puran Król Królestwa Dewów w Himalajach znany jako Mahatma Himalajów, Mistrz świętych joginów tantrycznych żyjących w Himalajach i Pamirze, w dawnym Królestwie Światłości, w Królestwie Bożym, którego pozostałością była Kraina Śang Śung w obszarze Pamiru i Zachodniego Tybetu.

* Henoch lub Enoch – starożytny Biały Mag i Prorok bliskowschodni wspominany w Genesis, często utożsamiany z Hermesem Trismegistosem, egipskim Thotem czy Idrisem.

Abraham – prorok Starego Testamentu, który stał się prawzorem i prarodzicem dwunastu pokoleń Izraela;

* Ćandragupta Morya – Król Indii w XIV wieku przed e.ch. Twórca nowoczesnych czy współczesnych Indii ostatnich 3 tysięcy lat.

* Maurya GuptaĆandragupta Maurya – Czandragupta Maurja (około 325-300 p.e.ch.) był twórcą pierwszego wielkiego cesarstwa indyjskiego w 320 p.e.ch., znanego jako Imperium Maurjów, założyciel dynastii Maurjów. Przez Greków zwany był Sandrakottosem. Stolicą Imperium Maurjów uczynił miasto Pataliputra nad rzeką Ganges. Wykorzystując osłabienie wojsk macedońskich po śmierci Aleksandra Wielkiego podbił północny zachód półwyspu indyjskiego. Zachodnia część została krótko później podbita przez Seleukosa I Nikatora, po czym zawarty został pokój, na mocy którego Ćandragupta w zamian za 500 słoni bojowych uzyskał znaczne terytoria na terenie współczesnego południowego Afganistanu i Beludżystanu. W wyniku tego porozumienia na dwór Ćandragupty przybył grecki ambasador Megastenes. Według legendy Ćandragupta po 24 latach panowania zrzekł się tronu na rzecz swego syna Bindusary, został mnichem dżinijskim praktykującym przez 12 lat ascezę, po czym poszcząc zagłodził się na śmierć. Założone przez Ćandraguptę cesarstwo Maurjów w czasach rozkwitu obejmowało większą część dzisiejszego Pakistanu, Bangladesz i Indie z wyjątkiem południowego wierzchołka Dekanu (Tamil Nadu). Najsławniejszym cesarzem mauryjskim był wnuk Ćandragupty, Aśoka.

* Cesarz Aśoka Maurya – Asioka, Ashoka, żył w latach 304-232 p.e.ch., władca indyjskiego imperium Maurjów, dynastii, której po raz pierwszy od czasów pradawnych udało się zjednoczenie znacznych obszarów subkontynentu indyjskiego. Imperium Maurjów objęło większość subkontynentu indyjskiego, z wyjątkiem tamilskiego południa.

Melchior – jeden z trzech mędrców Wschodu, który podążył za gwiazdą oznajmiającą o narodzeniu najlepszego z Jego rodu – Jezusa, który wykona wszystkie obietnice Boga przed swoimi duchowymi potomkami;

Król Artur – założyciel rycerzy Okrągłego Stołu i dam Kamelotu w celu odnalezienia Świętego Grala;

Tomasz Becket (ur.ok. 1115 w Londynie, zm.29 grudnia 1170). Święty męczennik, arcybiskup Canterbury i kanclerz Anglii. Zginął, zamordowany z polecenia króla Anglii Henryka II.

Sergiej Radonieżski – (ur. 1313 w Rostowie, zm. 1392) Patron Rosji. Błogosławił Księcia Dmitrija przed bitwą z chanem tatarskim i przepowiedział wielką wygraną ruskiego wojska. Dzięki Elenie i Nikołaju Rerich wiemy, że ten pokorny ruski mnich i cudotwórca był bezpośrednio powiązany z Władcami Szambali i pod ich kierownictwem dał impuls ku połączeniu i podniesieniu potężnego ruskiego mocarstwa.

* Morya Gosavi – wielki mistrz duchowy pojawiający się na kartach indyjskiej historii stanu Karnataka od XIII do XVII wieku. Wielki indyjski święty mistrz duchowy klanu Maurya, rodziny i potomków Mistrza Morya. Duchowy ojciec tradycji Ganapatyas – czcicieli bóstwa Ganeśa, syna Boga Śiva. Obraz Mistrza Morya Gosavi jest w Indii jedną z najczęściej czczonych podobizn Mistrza Morya, jako inkarnacja, Awatara starożytnego Władcy Królestwa Dewów w Himalajach. Grób Morya Gosavi i świątynia Ganeśa w Chinchwad w Indii ciągle przyciąga setki tysięcy ludzi rocznie.

Tomasz More (ur.1478 w Londynie, zm. 6 lipca 1535) – prawnik i pisarz. Piastował też stanowisko Lorda Kanclerza. W roku 1534 odmówił złożenia przysięgi lojalności Henrykowi VIII jako głowie Kościoła anglikańskiego. Przed ścięciem powiedział zgromadzonym, że umiera jako „dobry sługa króla, ale przede wszystkim Boga”.

Cesarz Akbar, Akbar Morya – znany lepiej jako Sufi Akbar Dźelaluddin Muhammad Al-Morja Khan Czisti (1556-1605 r). Pir Akbar założył m.in. pierwszą w Indii świątynię Powszechnego Nabożeństwa dla realizacji dzieła ekumenii i zjednoczenia wszystkich wyznań religijnych. Działalność ta miała na celu rozwijanie Czystej Religii, która nie zawiera żadnej ortodoksji, jak też nauczał Abraham. Akbar znany jest jako Guru Morya, który osiągnął Paranirwanę w 1605 roku, w dniach swego odejścia z ziemskiego życia.

* Helena Bławatska, Anton Schneiderfranken (Bo Yin Ra), Helena i Mikołaj Roerich, Alicja Ann Bailey to Jego główne ogniska skupienia znane w XIX i XX wieku, podobnie jak Lanello Mark Prophet z USA.

El Morya (Morja, Moria) towarzyszy nam w naszych głębokich medytacjach. Możemy się do niego zawsze zwrócić, gdy zaczynają nas opanowywać złe nastroje, myśli czy nawet depresje. On pomaga nam w przywróceniu dobrego humoru, wiary i siły w podążaniu drogą Światła. W Zegarze Mistrzów odpowiada za Mądrość. Mistrz Morya kieruje pracą duchową indyjskiego Klanu Maurya oraz jednej najbardziej starożytnych linii przekazu wiedzy i praktyki Himalajskich Mistrzów Mądrości. Mistrz Morya jest na Wschodzie, w Himalajach i w Tybecie znany lepiej jako Mistrz Wadźrasattwa – jeden z bodhisattwów w buddyzmie mahajana i wadźrajana. W języku tybetańskim nazywany jest Dordże Sempa, po chińsku 金剛薩埵 pinyin: Jīn gāng sà duǒ. W Indii nazywany jest imieniem Mahatma Himalaya lub Mistrzem Himalaya.

Wadźrasattwa (Vajrasattva Marga) oznacza Dobrą Wolę, Wolę Bożą lub Diamentową Dobroć i jest Ścieżką rozwijania płomiennej i promienistej Potęgi Boskiej Woli i Mocy. Wadźralaja jak inaczej zwiemy tę Odwieczną Ścieżkę jest czterostopniową ścieżką Laja Jogi ustanowioną przez Duchowego Władcę Promienia Boskiej Woli i Mocy dla dusz wstępujących do Jego niebiańskiej świątyni znanej w ezoteryce Wschodu jako Paksala, która jest dla dusz wędrujących Ścieżką (Marga) stacją, etapem podróży ku Szamballi (Agartha). Wszyscy inicjowani w Ścieżkę Diamentową stanowią razem wspólnotę duchową zwaną Wadźrasattwa Sanghą czyli Wspólnotą Dobrej Woli.

Istnieją cztery wielkie Kręgi czy poziomy wtajemniczenia ezoterycznego tej wspólnoty opisywane czterema kluczowymi ideami wiodącymi nad jakimi pracują uczniowie tej Ścieżki: Prema (Miłowanie, Agape), Satja (Prawda), Dharma (Obowiązek, Zadanie Duszy), Śaantih (Pokój, Pacyfikacja). Dusza nauczywszy się Miłowania zmierza ku Prawdzie, a pojąwszy Prawdę otrzymuje od Boskiej Hierarchii Obcowania Świętych Zadanie do wykonania na ziemi, które spełniwszy staje się Strażnikiem Planety, Śantidewą, Aniołem Pokoju.

Pierwszą jogę dla pierwszego stopnia wtajemniczenia nazywamy także Abhawa Jogą czyli stopniem Błogości i Próżni, drugą jogę zwiemy Chohan Morja Guru Jogą i służy ona ustanowieniu wewnętrznej łączności z Duchowym Zwierzchnikiem Aśramu Mocy i Woli Boga, z Panem Morja. Trzeci poziom to Wielka Joga czyli Mahaa Joga Czohan Morja będąca ścieżką Poddania Woli Bożej, a ostatni stopień stanowi Joga Ognia i Światła czyli Agni Joga, będąca ścieżką Strażników Planety przed atakami sił kosmicznego zła. Wadźrasattwa Sangha jest drugą filią Himalaya Tirtha Sangham czyli Himalajskiego Białego Bractwa indyjskiego zakonu Parwata Tirtha.

Mitrz El Morya to Przyszły Manu to Prawodawca, Tajemny Mistrz Mistrzów, Mistrz i Duch Himalaya, Wielki Książę Radźputanu, Hierarcha Świątyni Śigatse Promienia Woli i Wszechmocy Bożej (El-Szaddaj), Kierownik Dewów Pokoju, Zwycięstwa i Panowania! Wyższy Mistrz i Wewnętrzny Kierownik duchowych przywódców, reformatorów, ruchów i organizacji duchowych, ezoterycznych oraz okultystycznych na całej planecie Ziemia! Duchowy Ojciec Wielkich Awatarów, Mistrzów, Świętych i Proroków Ludzkości, Niebiański Ojciec i Mistrz Rady Darjeeling, Metatron, El-Szaddaj, Jahwe Katan! Kierownik Siedmiu Najwyższych Mistrzów, Władców Planety, jak St. Germain, Kuthumi, Hilarion, Serapis! Duchowy Ojciec i Hierofant Zarathuszthry, Mojżesza, Buddhy, Jezusa, Muhammada, Moinuddina.

Mistrz El Morya to premier Rządu Szambali, wykonawca Woli Sanat Kumara (JHWH). Mistrz Morya znany jest w historii jako Prorok Henoch (Idris Szach) kiedy dostąpił Wniebowzięcia, oraz z licznych emanacji jako Cesarz Morya Gupta czy Akbar Wielki. Władca Siódmej Sfery Niebios, Jahwah Katan – Mniejszy Bóg, Książę Szambali, Wadźrasattwa! Przez uduchowionych ludzi planety odczuwany jako Wewnętrzny Kierownik, Wielki i Uniwersalny, Niebiański Guru (Archanioł Jahuel)! Wszelkie Przekazy Mistrza Himalaya to Żywa Etyka, Nauka Czohan Morya podobnie jak Przekazy Agni Jogi Heleny Roerich, Teozofii Heleny Bławatskiej, Nauki Bo Yin Ra czy Przekazy Tybetańczyka Alicji Bailey.

Doroczne Święto Urodzin Czohan El Moryah znanego lepiej także jako Henoch, Hermes, Idris, Metatron, El-Szaddaj to stały Dzień 13 Grudnia w kalendarzu solarnym lub w Dzień Księżycowej Pełni, Purnimy Znaku Strzelca (pomiędzy 21 listopada, a 21 grudnia) na pamiątkę Pełni w czasie urodzin jako Proroka Henocha-Idrisa w kalendarzu księżycowo-solarnym! Dzień celebrowany jest przez szkoły henochiańskie, czyli hermetyczne, okultystyczne, ezoteryczne!

Wtajemniczeni w Świadomość El-Morya (Morja), Wadźrasattwy, Henocha to zarówno wszyscy inicjowani w takie sekretne, ezoteryczne praktyki duchowe jak Guru Joga, Abhawa Joga, Morja Dewa Joga czy Agni Joga, w Narajana Dewa Joga, Sanat Kumara Dewa Joga, Djaus Dewa Joga, Waruna Dewa Joga, w Subudh, Saćindam, Ibadhat Khana (Powszechne Nabożeństwo) czy tak zwanej Jogi Planet (Navagraha Joga) lub Jogi Żywiołów (Bhutajaya Yoga). Duchowi Liderzy rzeczywiście aktywnie pracujący nad reformacją i przebudową świata na każdym polu ludzkiej aktywności w szczególności przynależą do Tajemnej Loży Morya! Kodeks Praw MANU Waiwaswata jak i Księgi Objawione Henocha stanowią najstarsze źródłowe Przekazy.

Wszyscy ludzie związani z Mistrzem El Morya tworzą jedno wielkie ogólnoplanetarne Duchowe Braterstwo Pierwszego Promienia Boskiej Woli, Mocy i Potęgi, Bractwo Siddhów zwane także Klanem Morya czyli Maurya Gotrah.

 Om Moryah! 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: